Bomarsund, tidligere russisk festning på Ålandsøyene, bygd 1836–53. Under Krimkrigen erobret av en britisk flåte med fransk landgangsstyrke. Befestning av Ålandsøyene ble forbudt ved Parisfreden 1856 og av Folkeforbundet 1921.