Anders Chydenius, finlandssvensk prest i Gamla Karleby, Finland, nasjonaløkonom og riksdagsmann. I sin første riksdagsperiode 1765–66 var han en av lederne for den nye forordningen om trykkefrihet. Angrep merkantilismen og gikk sterkt inn for frihandel, bl.a. i skriftet Den nationnale winsten (1765), regnet som en forløper for liberalismen. Også riksdagsmann 1778–79, var da sammen med andre prester med på å foreslå en lov om begrenset religionsfrihet, som munnet ut i det såkalte toleranseediktet 1781.