Mauno Pekkala, finsk politiker, statsminister 1946–48. Opprinnelig sosialdemokrat, medlem av Riksdagen 1927–52, deltok i regjeringen 1926–27 og 1939–42. Pekkala gikk med i fredsopposisjonen under den såkalte fortsettelseskrigen og brøt med Tanners sosialdemokrati ved våpenstillstanden i 1944 for å slutte seg til de kommunistisk dominerte folkedemokratene. Visestatsminister i Paasikivis to etterkrigsministerier 1944–46 og etterfulgte ham som regjeringssjef 1946–48. Som statsminister forhandlet han frem vennskaps- og samarbeidsavtalen med Sovjetunionen 1948 (VSB-avtalen).