Jan-Magnus Jansson, finsk statsviter, politiker (Svenska folkpartiet) og publisist. Professor i statsvitenskap ved universitetet i Helsinki 1954–74. Partiformann i Svenska folkpartiet 1966–73. Han var handels- og industriminister 1973–74 i Sorsas regjering og formann for det utenrikspolitisk toneangivende Paasikivisamfunnet 1964–66 og 1975–85. Foran presidentvalget i 1978 organiserte han aksjonen for Kekkonens gjenvalg. Han var medarbeider i det ansette politiske og kulturelle tidsskriftet Nya Argus 1947–74, sjefredaktør 1959–66, og 1974–87 sjefredaktør for det ansette Hufvudstadsbladet, det svensktalende Finlands ledende avis. Jansson utgav også en rekke statsvitenskapelige verker.