Lars Gabriel von Haartman, finsk politiker, 1831–40 guvernør i Turun ja Porin lääni (Åbo og Björneborgs län), senator 1830. 1840–58 var han rikets mektigste mann som senatets finanssjef og gjennomførte en rekke reformer av stor betydning for finsk næringsliv, bl.a. ble storindustrien oppmuntret, kommunikasjonene bedret (Saima-kanalen) og Finlands bank utbygd til landets seddelbank.