Jan Anders Jägerhorn, finsk offiser og politiker, en av lederne i Anjalaforbundet. Etter utbruddet av den svensk-russiske krigen 1788 bidrog han til å utforme den såkalte Liikalaskrivelsen med forslag om fredsslutning med Russland. Den ble overlevert til keiserinne Katarina 2 av Jägerhorn. Han ble mottatt med mistro ved hjemkomsten, flyktet til Russland og gikk i russisk krigstjeneste. Under krigen 1808–09 kom han tilbake til Finland og deltok i landdagen i Borgå. Jägerhorn forfattet et viktig finsk grunnlovsforslag som ble overlevert til tsar Aleksander.