Aimo Cajander, finsk botaniker og politiker. Professor i forstvitenskap ved universitetet i Helsinki 1911–34, sjef for Forststyrelsen fra 1927. Han gav særlig støtet til en mer biologisk skogskjøtsel gjennom sin forskning over skogtyper. Han var statsminister i to kortvarige regjeringer 1922 og 1924, forsvarsminister 1928–29 og medlem av Riksdagen 1919–32 og fra 1936 for Liberale folkeparti. På nytt statsminister fra 1937 til vinterkrigens utbrudd 1939, da regjeringen gikk av.