Vieno Johannes Sukselainen, finsk sosialøkonom og politiker (Centerpartiet). Professor i sosialøkonomi 1951–54, generaldirektør for rikstrygdeverket 1954–71. Partiformann i Centerpartiet 1945–64. Medlem av Riksdagen 1948–70 og president der i flere perioder. Finansminister 1950–51 og 1954, statsminister 1957 og 1959–61 da han trådte tilbake på grunn av misligheter i rikstrygdeverket hvor han hadde det formelle ansvar. Hans politiske innflytelse fikk en varig knekk i 1964 da han ble gjenstand for sovjetisk kritikk etter uttalelser om baltiske flyktninger i Sverige.