Henrik Ramsay, finsk politiker (Svenska Folkpartiet). I 1920 ble han adm. direktør i Finlands største rederi, Finska Ångbåts AB. Ramsay var medlem av regjeringen fra 1941; utenriksminister mars 1943–aug. 1944. I 1946 ble han dømt til 2½ års fengsel, bl.a. for å ha medvirket til den såkalte Ryti–Ribbentrop-avtalen juni 1944.