Rafael Paasio, finsk politiker (sosialdemokrat), statsminister 1966–68 og 1972. Utdannet typograf, 1942–66 sjefredaktør for det sosialdemokratiske partiorganet i Turku. Medlem av Riksdagen 1948–75, bl.a. 17 år som formann i utenrikskomiteen. Presidentkandidat 1962. Partileder 1963–75. Etter en sosialdemokratisk valgseier 1966 ble Paasio først valgt til riksdagspresident, deretter statsminister i en flertallskoalisjon som for første gang på 18 år hadde med representanter for folkedemokratene (kommunistene). I samsvar med grunnloven trådte regjeringen tilbake etter presidentvalget 1968, men Paasio var på ny statsminister februar–september 1972.