Toivo Mikael Kivimäki, finsk jurist og politiker. Professor i rettsvitenskap 1931–56, medlem av Riksdagen for det liberale Fremskrittspartiet 1922–40, innenriksminister 1928–29, justisminister 1931–32. 1932–36 ledet Kivimäki et ikke-sosialistisk koalisjonsministerium som bl.a. knesatte Finlands skandinaviske orientering. 1940–44 var han sendemann i Berlin, og ble på grunn av sin virksomhet her dømt til fem års fengsel ved krigsansvarsprosessen i 1946. Løslatt 1948 og gjenopptok sitt arbeid som professor. Utgav sine memoarer i 1965.