Jukka Rangell, finsk bankmann og politiker, statsminister 1941–43. Sjefdirektør for Finlands Bank 1939–40 og 1943–45. Rangell ble januar 1941 leder for en nasjonal samlingsregjering. I denne egenskap bidrog han til Finlands stadig sterkere orientering mot Tyskland, som munnet ut i deltagelse på tysk side i krigen mot Sovjetunionen fra juni 1941. I 1946 ble Rangell dømt til seks års fengsel for «krigsansvar», men ble løslatt etter å ha sonet halvparten av straffen. Medlem av IOC 1938–67.