Samlet manøvrering med marinefartøyer i formasjon.