Vaktskudd, kanonskudd avfyrt av krigsfartøy til ankers ved flaggheis og flagghal. Skikken stammer fra seilskutetiden og er nå opphørt.