Vedettbåt, lite orlogsfartøy eller stor, armert skipsbåt, bestemt til vakt- og patruljetjeneste. Betegnelsen er ikke lenger i bruk i Norge, men brukes i Sverige.