Admiralstab, stab av sjøoffiserer som er den øverste ledelsesstab i en marine. I Norge opphørte Admiralstaben i 1970 ved innføring av Forsvarets overkommando.