Stykkpram, flatbunnet, gruntgående orlogsfartøy med grovt skyts, anvendt for havneforsvar. En norsk stykkpram utrustet i Fredriksvern 1788 hadde 18 kanoner og 153 manns besetning hvorav 100 var soldater.