Asdic, fork. for Allied Submarine Detection Investigation Committee, tidligere betegnelse på utstyr til lokalisering av neddykkede undervannsbåter, etter den annen verdenskrig avløst av sonar.