Flåtebesøk, besøk av utenlandske krigsskip etter forhåndsavtale på regjeringsnivå. Flåtebesøk blir etter graden av formalitet betegnet som offisielle, uoffisielle og rutine. Rutinebesøk omfatter vanligvis allierte krigsskip som deltar i øvelser, og tillatelse gis i alminnelighet etter fullmakt fra regjeringen.