Fartøy bestemt til oppsyns- eller vakttjeneste av en viss art, som tollkrysser, redningskrysser.