Flåtekonferanser, konferanser holdt i mellomkrigstiden mellom de store sjømakter for å begrense flåterustningene. Den første var Washingtonkonferansen 1921–22. Mellom Storbritannia, Frankrike og USA ble det holdt en femte flåtekonferanse i London i 1936. Den resulterte i en kvantitativ begrensning av forskjellige typer av krigsfartøyer. Separat sluttet Tyskland og Storbritannia i 1935 en flåteoverenskomst som fastsatte den tyske flåtes størrelse til høyst 35 prosent av den britiske, en avtale som våren 1939 ble oppsagt av Hitler etter at han for lengst hadde brutt den.