Home Fleet, tidligere betegnelse på den del av de britiske sjøstridskrefter som var forutsatt å operere i hjemmefarvann og tilstøtende sjøområder. Etter den annen verdenskrig med bortfall av oversjøiske besittelser og reduksjon av marinen, benyttes ikke lenger inndelingen i flåter.