Pressgjeng, i eldre tider gjeng av væpnede matroser som ble sendt i land fra krigsskip for å sjanghaie folk til tjeneste om bord. Virksomheten ble etter hvert forbudt i stadig flere stater og opphørte i begynnelsen av 1800-tallet.