Eldre betegnelse for mindre befestningsanlegg for feltvakt eller sperrestilling, også brukt om utbygning i skipssiden for oppstilling av lett kanon på orlogsskip.