Antennemine, forankret kontaktmine som kan legges på forhåndsbestemte dybder under havoverflaten. Minen er utstyrt med en kobberantenne som holdes oppe av flottører. Når et skips stålskrog kommer i berøring med antennen, oppstår galvanisk strøm, som utløser tennmekanismen. Selve minen er også utstyrt med tennanordninger, som utløses ved påseiling. Anvendes både mot undervannsbåter og overflateskip.