Drømpel, overkanten av en kanonport på seilkrigsskip. Underkanten kalles bøssebenk.