Etterretningsskip, skip, ofte av trålertype, men også krigsskip eller annet egnet fartøy utstyrt for etterretningsformål. De fleste etterretningsskip har avansert elektronisk utstyr som gjør det mulig å avlytte radiosamband, samle data fra radar, ildledningsutstyr, våpenkontroll- og styringssystemer samt å registrere akustiske data fra sonarutsendelse og støykarakteristikk fra undervannsbåter og overflatefartøyer. Etterretningsskip opererer oftest nær annen nasjons sjøterritorium, eller der det foregår sjømilitære øvelser.