Undervannshinder, fast hinder som består av betongblokker, jeteer, jernkonstruksjoner, kjetting eller stålnett, ofte i kombinasjon med sprengladninger. Anvendes i grunt farvann eller utenfor strender egnet for landstigningsoperasjoner.