Sjømilitær betegnelse på den horisontale vinkelen mellom siktelinje og den retning som en kanon eller torpedo avfyres i, også kalt forsprangsvinkel. Defleksjonen kompenserer for målets bevegelse i den tid prosjektilet eller torpedoen er underveis til målet.