Flagghonnør, flaggparade, seremoniell om bord på orlogsskip ved flaggets heising om morgenen og haling om kvelden. Garden stiller på akterdekket og presenterer gevær, det blåses parademarsj etterfulgt av nasjonalsangen, og alle mann på dekk hilser flagget.