Minedykker, person utdannet og trent for uskadeliggjøring av alle typer eksplosiver på land og i sjøen. Sjøforsvaret har en Minedykkerkommando (MDK) med base på Haakonsvern, Bergen, og med en tropp på Ramsund orlogsstasjon ved Harstad. MDK består for det meste av befal og vervet personell og er et styrkebidrag til Forsvarets innsatstyrke for internasjonale operasjoner.