minedykker

Artikkelstart

En minedykker er en spesialdykker i Forsvaret, utdannet og trent for å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver under vann, men kan også utføre eksplosivrydding på land.

Minedykkerne er organisert i Minedykkerkommandoen (MDK), Norges største eksplosivryddeavdeling, en avdeling i Marinen med base på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. MDK er organisert i patruljer, hvor en av patruljene er forlagt til Ramsund orlogsstasjon.

Oppgaver

MDKs hovedoppgave i krisesituasjoner og krig er å bidra til at skipsleia innenskjærs langs Norskekysten, med havner og kaier, er ryddet for sjøminer og andre sprenglegemer. I dette arbeidet opererer minedykkerne både i nært samarbeid med fartøyene i Marinens minerydderskvadron, og autonomt.

Langs hele Norskekysten finnes rundt 50 000 udetonerte miner fra første og andre verdenskrig. Mange av dem ligger i nærheten av havner hvor de utgjør en trussel mot sivilbefolkningen. En hovedoppgave for MDK er å uskadeliggjøre slike miner. MDK yter også støtte til de andre forsvarsgrenene og til en rekke sivile instanser i samfunnet, som Politiet og Kystverket. MDK deltar i perioder i internasjonale operasjoner utenlands, og har bidratt med operatører i blant annet Makedonia, Irak, Afghanistan og Syria.

Teknologi

Til å løse oppdragene benytter minedykkeren avansert teknologi, som autonome undervannsfarkoster (UAV) med søkesonar, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) med kamera, undervannsnavigasjon, håndholdte sonarer og svømmehjelp.

De behersker flere ulike dykkerapparater, tung arbeidsdykking, eksplosivrydding både på grunne og store vanndybder, og kan gjennomføre skjulte minemottiltaksoperasjoner.

Utdanning

Minedykkerenes grunnutdanning skjer ved Dykker- og froskemanssenteret på Haakonsvern. Den varer i seks måneder, deretter blir dykkerne overført til MDK for videre utdanning og opplæring.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg