Slaglinje, formasjon som de større enheter i en flåtestyrke inntok før og under kamp. De vanligste formasjoner var kolonne med skipene i kjølvannslinje, frontlinje med skipene formert tvers og flankeformasjon.