Generalmønstring, (sjømil.), prøver og øvelser med skip og besetning etter en oppøvingsperiode med helt eller delvis ny besetning før skipet karakteriseres som operativt.