Torpedonett, nett av ståltrådringer til beskyttelse mot torpedoer, tidligere hengt opp i bommer festet til skutesiden på orlogsskip. Systemet var meget upraktisk, og torpedonett anvendes nå bare i stasjonære anlegg, opphengt i bøyer og strukket foran havneanlegg og ankerplasser til beskyttelse mot torpedoer eller angrep fra dvergubåter.