Lett, plattgattet, tremastet og skværrigget orlogsskip i bruk i flere mariner på 1600-tallet.