Bemanningsskala, detaljert angivelse i bemanningsforskriftene (fastsatt ved kgl. resolusjon) av den besetning et norsk skip plikter å ha om bord i forhold til sin størrelse, art og det farvann det skal seile i. På orlogsskip er besetningens størrelse for hver enkelt fartøyklasse fastsatt ved bemanningsreglement.