Flotiljeleder, jager bygd noe større enn flotiljens øvrige jagere for å gi bedre plass for flotiljesjef med stab.