Bøyestraff, arrest i bøyen, tidligere form for straff idømt menige mannskaper på krigsfartøyer. Arrestanten ble lenket til dekket ved føttene, likevel slik at han kunne stå, sitte eller ligge. Korteste tid for arrest i bøye var 12 timer, lengste tid 8 dager. Opphevet i 1894.