Kanonport, åpning i skutesiden på seilkrigsskip og eldre dampdrevne krigsskip; lukkes vanligvis med en fallport når kanonene ikke er halt frem i skytestilling.