Arverett er de rettsreglene som bestemmer fordelingen av og overgangen til andre av avdøde personers eiendeler og oppgjøret av deres forpliktelser.Arveretten er regulert i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven).. Hele artikkelen