Executor testamenti betyr testamentsfullbyrder. I lov 14. juni nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven) § 99 er det bestemmelser om testamentsfullbyrder. Arvelateren kan i testament fastsette at en bestemt, navngitt person skal gjennnomføre skifte. Denne personen omtales som testamentsfullbyrder. Ved privat skifte opptrer testamentsfullbyrderen som fullmektig, med mindre noe annet fremgår av testamentet. Ved offentlig skifte skal i utgangspunktet testamentsfullbyrderen oppnevnes som bostyrer.