åsetesrett

Åsetesrett, særlig form for arverett til landbrukseiendom. Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 har regler om arvingenes rett til å overta den landbrukseiendom som avdøde eide ved dødsfallet. Forutsetningen er at eiendommen er slik at den i prinsippet kan være odelseiendom, dvs. at den kan utnyttes for landbruksdrift og er av en viss størrelse, se odelsrett. Hvor lenge avdøde har eid eiendommen, er likegyldig.

Åsetesretten gjelder bare til fordel for arvinger som nedstammer fra avdøde (livsarvinger). Mellom disse (de åsetesberettigede) er det en rangrekkefølge: Eldste barn går foran det nesteldste osv., uten hensyn til kjønn. Er eldste barn død, vil hans (hennes) barn tre inn i stedet, og vil gå foran arvelaterens øvrige barn. Den best berettigede har rett til å overta eiendommen udelt; ønsker han ikke å overta, har nestbest prioriterte sjansen osv. Er det flere landbrukseiendommer etter avdøde, kan eldste barn bare velge én; deretter er det nesteldstes tur osv.

Den som overtar i kraft av åsetesretten, må gjøre opp for seg ved at eiendommens verdi avregnes mot dennes arvelodd; er eiendommen mer verd, må differansen dekkes – kontant eller ved at differansen sikres ved pant i eiendommen (skifteutlegg). Eiendommens verdi fastsettes ved åsetestakst, som ikke skal ligge høyere enn odelstakst, men kan ligge lavere (åsetesfradrag). Hvorvidt taksten skal ligge lavere, hvilket vil medføre at medarvingenes arv blir mindre, avgjøres i det enkelte tilfelle; den åsetesberettigedes økonomi kan således spille inn. Selges eiendommen innen 10 år av den som har overtatt til lav takst og dette skjer «med ein monaleg vinst» for vedkommende, kan medarvingene kreve etteroppgjør.

Les mer i Store norske leksikon

  • Falkanger, Thor: Odelsretten og åsetesretten, 1984, isbn 82-13-00595-3, Finn boken
  • Rygg, Ola & Oluf Skarpnes: Odelsloven med kommentarer, 4. utg., 2002, isbn 82-15-00267-6, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg