Arvemelding ble tidligere inngitt på et fastsatt skjema til skattefogden innen 6 måneder etter arvefallet hvis et dødsbo ble skiftet privat. Enhver arving pliktet å inngi arvemelding. Den skulle bl.a. inneholde opplysninger som var nødvendig for beregning av arveavgiften. Ved mottagelse av gave eller arveforskudd skulle arvemelding sendes innen 1 måned. Med virkning fra 1. januar 2014 ble arveavgitfsloven opphevet. Arvemelding er som en følge av dette ikke lenger nødvendig.