Arvemelding, inngis på et fastsatt skjema til skattefogden innen 6 måneder etter arvefallet hvis boet skiftes privat. Arvemelding plikter enhver arving å inngi. Den skal bl.a. inneholde opplysninger som er nødvendig for beregning av arveavgiften. Ved mottagelse av gave eller arveforskudd skal arvemelding sendes innen 1 måned.