Søsterlodd, den arvelodd som søstre fikk etter vår tidligere arvelovgivning, se broderlodd.