Livsgave, gave som det er giverens mening å fullbyrde mens han lever. At en gave er en livsgave innebærer i arverettslig sammenheng at gavemottageren har krav på den selv om den ikke er gitt i testaments form, og selv om den krenker livsarvingens pliktdel. Arveloven av 3. mars 1972 §§ 35 og 53. Se dødsgave.