Arveforskudd, utbetaling av arv før arvelaterens død. Arveforskudd kan avkortes i arven (se avkorting). Av arveforskudd skal det betales arveavgift, lov av 19. juni 1964. Som arveforskudd ansees etter denne lov enhver utdeling av formue til en eller flere arvinger, uansett om den kalles arveforskudd eller gave og uavhengig av om avkorting skal skje eller ikke.