Arveforskudd er utbetaling av arv før arvelaterens død. Arveforskudd kan avkortes i arven (se avkorting).