Emfytevsis, arvelen, arvefeste; også en forpaktning med nytte og bruk av en eiendom.