Testamentarisk bestemmelse om at en bestemt gjenstand, et bestemt beløp eller en viss inntekt skal tilfalle en person (legataren).