Bolegat, legat som tilsikrer legataren et arvebos hele eller delvise formuesverdi etter at alle passiva er dekket.