Utarving, arving som ikke er livsarving, dvs. arving som ikke er etterkommer av avdøde i rett nedstigende linje.